Image layer

Image layer

Image layer

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Data publikacji: 2018-06-27

                                                                                     

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:

- Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.

- Responsywność, szybkość reagowania.

- Efektywność i skuteczność.

- Otwartość i jawność.

- Przestrzeganie prawa.

- Etyczne postępowanie.

- Kompetencje i potencjał.

- Innowacyjność i otwartość na zmiany.

- Orientacja na trwałość i długofalowość działań.

- Należyte zarządzanie finansami.

- Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.

- Rozliczalność, odpowiedzialność.

 

Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:

- samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz

- ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

 

Władze jednostki samorządowej, która ubiega się o uzyskanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, powinny:

- zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania;

- rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad;

- dokonać samooceny w zakresie własnego zaawansowania w realizacji każdej z zasad;

- zebrać i utrwalić dowody, które stanowiłyby uzasadnienie dokonanej samooceny;

 

Aby wziąć udział w prowadzącym do uzyskania ELoGE procesie weryfikacji jakości zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego należy:

1. wypełnić ankietę zgłoszeniową;

2. wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (dedykowane narzędzie dla JST, wypełnia pracownik JST);

3. zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednia grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (dedykowane narzędzia);

4. spełnić kryteria określone w regulaminie programu;

 

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać znak ELoGE znajdują się na stronie internetowej www.frdl.org.pl/eloge 

Chętnie odpowiemy na Państwa ewentualne pytania i wyjaśnimy wątpliwości – w celu nawiązania kontaktu prosimy o przesłanie e-maila na adres: eloge@frdl.org.pl lub telefon pod numer 22 351 93 02.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl