Image layer

Image layer

Image layer

II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Data publikacji: 2019-02-21
skarbnicy.jpg

II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Wraz z Krajową Radą Forów Skarbników JST zapraszamy na II edycję Krajowego Kongresu Forów Skarbników, która odbędzie się 21-22 maja 2019 r. w Hotelu NOVOTEL**** w Warszawie

Krajowy Kongres Forów Skarbników jest kontynuacją idei zapoczątkowanej podczas regionalnych spotkań Skarbników z województw lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Głównym celem KKFS jest dyskusja na temat aktualnych problemów i wyzwań stojących przed skarbnikami, jak też integracja środowiska zawodowego, wymiana doświadczeń i wzmacnianie głosu środowiska skarbników.

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała w Jachrance I Krajowy Kongres Forów Skarbników, w którym uczestniczyło ponad 350 reprezentantów regionalnych forów. Doświadczenia Kongresu doprowadziły do powołania w listopadzie Krajowej Rady Forów Skarbników, zrzeszającej Fora Skarbników funkcjonujące przy ośrodkach regionalnych FRDL.

Zapraszamy wszystkich Skarbników - zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego.

Program (w przygotowaniu)

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl