Image layer

Image layer

Image layer

Inauguracyjne posiedzenie Forum Urzędników Stanu Cywilnego 26.01.2017 r.

Data publikacji: 2017-01-31

Galeria zdjęć:

Kujawsko- Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z wielką satysfakcją informuje, że dnia 26 stycznia miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Forum Urzędników Stanu Cywilnego.

W trakcie spotkania, licznie zgromadzeni uczestnicy, dzięki doświadczeniu oraz szerokiej merytorycznej wiedzy Prowadzącej - praktykowi  z wieloletnim stażem pracy w USC, omówili możliwości rozwiązywania trudnych zagadnień napotykanych w codziennej praktyce funkcjonowania USC, a związanych z wykorzystywaniem aplikacji „Źródło” .  Przystępny sposób realizacji, poruszał najbardziej frapujące zebranych aspekty tematu i przyczynił się do tego, że  dyskusja podsumowująca obfitowała w cenne wnioski.

Kolejne spotkanie Forum Urzędników Stanu Cywilnego zaplanowane zostało  na 28 marca br. Tematyka oscylować będzie wokół zagadnień dotyczących transkrypcji aktów stanu cywilnego oraz uznawania orzeczeń zagranicznych.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a przede wszystkim do wstąpienia w poczet członków Forum – dokumenty członkowskie i aktualności z znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Forum USC.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl