Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 13-14.09.2018 r.

Data publikacji: 2018-10-04

Galeria zdjęć:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ma przyjemność poinformować, iż 13 i 14 września odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło ponad 100 osób.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na ostatnim forum na miejsce wrześniowego spotkania wybrany został Toruń. Licznie zebranych uczestników forum powitał Wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Pan Marcin Smala, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL – Pan Robert Żarkowski oraz Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników – Pani Małgorzata Ostrowska, którzy podkreślali jak ważne jest zrzeszanie się środowiska skarbników.

Pierwszego dnia Forum skarbnicy z naszego województwa pochylili się nad tematem zmiany polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku vat – split payment, obowiązującej od 01.07.2018 r. To ważne zagadnienie przybliżyła zebranym ceniona specjalistka z zakresu rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz księgowania, rozliczania, monitoringu i kontroli projektów UE. Drugi dzień forum poświęcony został natomiast  zmianom w zasadach planowania na rok 2019 i  finansowemu funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych. Prowadząca, była Skarbnik Gminy, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie - jednego z pierwszych w kraju, wyczerpująco przedstawiła zebranym to zagadnienie. Poruszone podczas obu dni forum kwestie skłoniły skarbników do podjęcia burzliwej dyskusji. W sesji pytań i odpowiedzi udział wzięli również nasi goście specjalni – pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej, którzy kolejny raz zaszczycili swoją obecnością Forum Skarbników.

Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za tak liczne przybycie. Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników, które planowane jest na koniec listopada. Wierzymy, że Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników jest dla Państwa okazją do wymiany doświadczeńr oraz ozmów na tematy ważne dla środowiska skarbników.  

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl