Image layer

Image layer

Image layer

Przedłużona rekrutacja do projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów-szkolenia i doradztwo

Data publikacji: 2017-12-29

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje o przedłużonej rekrutacji do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 01-10-2017 do 31-03-2019 r. Zgłoszenia przesyłać można do dnia 30 stycznia 2018 r.


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 192 przedstawicieli z 58 jednostek samorządu terytorialnego z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
  • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
  • wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
  • uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

W celu realizacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup osób:

  • decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
  • pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Po co samorządowcom wiedza o kompetencjach kluczowych uczniów? W odpowiedzi polecamy poniższy artykuł.

Szczegółowe informacje o projekcie (w tym regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe) znajdą Państwo poniżej:

Zaproszenie do projektu

Ulotka informacyjna

Regulamin rekrutacji akt z dn.21.11.2017 r.

Karta zgłoszenia

Deklaracja współpracy

Oświadczenie
 

Informacji w sprawie projektu udzielają:

Elżbieta Singer, esinger@frdl.org.pl, tel.  kom. 662573414

Przemysław Byś, p.bys@bydgoszcz-frdl.pl, tel. 52 3211890, tel. kom. 795505511

Biuro projektu:
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

 

Informacje o projekcie:

Projekt "ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW – SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM” realizowany jest w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 1 335 589,92 zł

Dofinansowanie: 1 294 089,92 zł

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl