Image layer

Image layer

Image layer

Sześć Sieci Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim

Data publikacji: 2018-08-24

W projekcie p.n. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla jst w województwie kujawsko-pomorskim", realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.  uruchomionych zostało 6 sieci współpracy.

I. Przywództwo jako sposób na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 

II. Finansowanie Oświaty

III. Baza Dobrych Praktyk 

IV. Efektywny Nadzór Pedagogiczny 

V. Prawo oświatowe 

VI. Strategie rozwoju oświaty w gminie i powiecie - integracja przedstawicieli JST

 

Po co Sieci?

  • Dla nawiązanie i podtrzymanie relacji z innymi uczestnikami projektu i członkami zespołów opracowujących Lokalne Plany Podnoszenia Jakości Usług Oświatowych w gminie/powiecie. Celem nawiązania współpracy jest pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania się. 
  •  Dla pozyskania zaufanych partnerów rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w całym województwie kujawsko-pomorskim.
  •  Dla poszerzenia wiedzy.
  • Dla rozwiązywania bieżących problemów przy wdrażaniu Lokalnego Planu Poprawy Jakości Usług Oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów i procesu wspomagania w placówkach oświatowych. 
  • Dla wspólnego przeprowadzenie analizy dobrych praktyk stosowanych przez uczestników Sieci.

Sieci działają na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl. Taka formuła daje możliwość dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć). Wspólne realizowane zadań, wypracowywanie rozwiązań, opracowywanie np. scenariuszy postępowań. 

W ramach Sieci oferujemy pomoc ekspertów, jednak główną zasadą jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. 

Główną zasadą Sieci jest – zasada wzajemności.

Pracą Sieci animują praktycy zagadnień oświatowych Izabella Ziętara, Marzanna Zmysłowska oraz Adam Olejnik. 

W ramach projektu Sieci animowane będą przez najbliższych siedem miesięcy, od września 2018 do marca 2019 roku. Wsparcie eksperckie realizowane będzie w ramach 

18 spotkań szkoleniowych w formule jednodniowej, 6h.

FRDL jako organizator spotkań zapewnia dla uczestników catering, odpowiednią salę szkoleniową oraz opłaca wysokiej klasy eksperta merytorycznego. O terminie i miejscu spotkania uczestnicy Sieci będą informowania za pośrednictwem platformy https://www.doskonaleniewsieci.pl


FRDL uruchomiło już sieci współpracy również w województwie pomorskim. 


Zapraszamy do rejestrowania się i włączenia w prace Sieci w kujawsko-pomorskim. 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl