Image layer

Image layer

Image layer

Zapytanie ofertowe w projekcie "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ..."

Data publikacji: 2019-01-31

Ogłoszenia

w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” zostało uruchomione:

- postępowanie z zachowaniem konkurencyjności na wybór sal szkoleniowych na przeprowadzeni szkoleń w m-cu luty w Bydgoszczy

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163453

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do regulaminu rekrutacji autorów scenariuszy i trenerów, w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2019 (wersja elektroniczna lub papierowa).

 

- postępowanie z zachowaniem konkurencyjności Zamówienie cateringu dla szkoleń szkoleń w m-cu luty w Bydgoszczy

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163478

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do regulaminu rekrutacji autorów scenariuszy i trenerów, w nieprzekraczalnym terminie 12 lutego 2019 (wersja elektroniczna lub papierowa).

 

                                                                                                   

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl