Image layer

Image layer

Image layer

Gminny Program Rewitalizacji

OFERTA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

 

 Cel:

  • opracowanie, wspólnie z lokalnymi partnerami, przemyślanego i adekwatnego planu kompleksowych działań zmierzających do poprawy sytuacji na obszarach zdegradowanych (w stanie kryzysowym).  

Korzyści:       

  • wskazanie kierunków działań wyprowadzających obszary zdegradowane ze stanu kryzysowego i włączenie ich w procesy rozwojowe gminy,
  • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej gminy i integracja mieszkańców,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • przygotowanie do pozyskania środków zewnętrznych.  

Adresaci: gminy: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.

 

POBIERZ OFERTĘ

 

KONTAKT

 Robert Żarkowski
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL
rzarkowski@frdl.org.pl
tel.: 782 570 761

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl