Image layer

Image layer

Image layer

Forum Kultury

Szanowni Państwo!

O kolejnych spotkaniach Kujawsko-Pomorskiego Forum Kultury będziemy Państwa informować.

 

Informacje dotyczące funkcjonowania Forum, poruszanych tematów uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 52 321 52 90 lub adresem: forum@bydgoszcz-frdl.pl

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania Forum, które odbyło się w dniu 16 września zeszłego roku. Relacja dostępna w aktualnościach.


Głównym celem działania Forum będzie rozwiązywanie problemów, jakie wiążą się z wykonywaniem ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju kultury.

Członkostwo w Forum pozwoli poszerzyć wiedzę i umiejętności, między innymi w zakresie organizacji instytucji kultury czy pozyskiwania funduszy zewnętrznych. W trakcie spotkań możliwe będzie dzielenie się doświadczeniami oraz cennymi spostrzeżeniami, co gruntować będzie opiniotwórczy charakter Forum wśród organizacji regionalnych i ogólnopolskich.

Podstawową formą działania Forum będą systematyczne spotkania, organizowane kilkukrotnie w ciągu kwartału. Rola moderatorów i konsultantów przypadnie ekspertom w zakresie prawa warunkującego funkcjonowanie instytucji kultury, jak i specjalistom w zakresie praktycznego  wdrażania rozwiązań.


Podczas kolejnego spotkania spośród członków wybrany zostanie Zarząd, którego zadaniem będzie kierowanie pracami Forum.


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Kultury  jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa!

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl