Image layer

Image layer

Image layer

Forum Sekretarzy

Szanowni Państwo!

Kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy odbędzie się 19 lutego 2019 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Tematyka spotkania:

„Funkcjonowanie Rady Gminy oraz Komisji Rady w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz nowymi zasadami ochrony danych osobowych ( RODO)”

Program i karta zgłoszeniowa

 

W przypadku pytań odnośnie szczegółów spotkania prosimy o kontakt pod numerem: 52 321 52 28 lub na adres: forum@bydgoszcz-frdl.pl

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania Forum, które odbyło się 14 września br. Relacja dostępna jest w aktualnościach.


Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji Sekretarza,
a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz lub dwa razy w kwartale spotkania, w których jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin tematycznych, przede wszystkim z zakresu prawa samorządowego i zarządzania organizacją.


Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

Leszek Daroszewski - Sekretarz Gminy Dobrcz - Przewodniczący Forum

Ewa Bąk - Sekretarz Gminy Kowalewo Pomorskie - Członek Zarządu Forum

Justyna Klimowska - Sekretarz Gminy Brodnica - Członek Zarządu Forum

Anna Bochen - Sekretarz Gminy Stolno - Członek Zarządu Forum

Magdalena Szczepanik - Sekretarz Gminy Płużnica - Członek Zarządu Forum


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Forum!


 Wykaz spotkań w roku 2016:

1. Legislacja samorządowa - uwarunkowania systemowe i techniki prawodawcze w praktyce

2. I KRAJOWY KONGRES FORÓW SEKRETARZY

3. Praktyka prowadzenia postępowań po nowelizacji prawa zamówień publicznych; Ochrona informacji niejawnych
w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego

4. Prawo pracy w samorządzie po ostatnich zmianach ustawowych, z omówieniem roli i pozycji sekretarza

Wykaz spotkań w roku 2017:

1. Doskonalenie kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem w JST

2. Praktyka prowadzenia postępowań administracyjnych po zmianach z 1 czerwca 2017 r.

3. Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków. Wniosek w trybie UODDIP, wniosek w trybie KPA a petycja. / Rola, zadania, uprawnienia sekretarza w jednostce samorządu terytorialnego

4. Prawo pracy pracodawcy samorządowego

Wykaz spotkań w roku 2018:

1 Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych, w tym w świetle nowej ustawy o jawności życia publicznego

2. Reforma ochrony danych osobowych w praktyce administracyjnej

3. Jak dostosować statut gminy/powiatu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl