Image layer

Image layer

Image layer

Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego

Data szkolenia
19-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.06 wynosi 368 PLN
Po 05.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy j.s.t. i administracji rządowej wykonujący zadania z zakresu regulacji stanów prawnych dróg, decyzji "uwłaszczeniowych”, informatycznej ewidencji dróg i przetwarzania danych i metadanych, a także pracownicy służb finansowych i zamówień publicznych.

Cel i korzyści: Poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych.

Prowadzący: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wieloletni zarządca nieruchomości / z-ca i dyr. ZGM Łódź- Śródmieście, Dyr. Gosp. Pom. Min. Zdrowia, Dyrektor Zarządu Nieruchomości woj. łódzkiego. Wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i geodezyjno - prawnej niezbędne do:

  - regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi,

  - realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych,

2. Inwentaryzacja naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy dróg.

3. System punktów referencyjnych dla dróg publicznych.

4. Etapowanie prac:

  - pozyskiwanie dokumentacji prawnej,

  - analiza dokumentów i wg potrzeby przygotowanie mapy z projektem podziału,

  - projekt wniosku do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej prawo własności nieruchomości "drogowych",

  - projekt wniosku o wydanie KW.

5. Aktualizacja baz danych systemu informatycznego na przykładzie SGEN - ewidencja nieruchomości zajętych

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl