Image layer

Image layer

Image layer

Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych

Data szkolenia
24-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.06 wynosi 368 PLN
Po 10.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów administracji publicznej, przedsiębiorcy, działacze organizacji społecznych zainteresowani regulacjami prawnymi związanymi z postępowaniem odpadami.

Cel i korzyści: Zaznajomienie uczestników z najnowszymi zmianami prawnymi dot. odpadów.

Prowadzący: Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska, autor licznych opracowań, w tym podręczników i komentarzy, opinii i analiz dla urzędów państwowych i firm. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska.

Znakomity wykładowca i szkoleniowiec współpracujący z FRDL od wielu lat

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Zakres dokonanych zmian.

2. Nowa definicja odpadów niebezpiecznych.

3. Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny.

4. Nowe regulacje dotyczące magazynowania odpadów.

5. Obowiązki związane z uzyskiwaniem zezwolenia na gospodarowanie odpadami (zabezpieczenie roszczeń).

6. Nadzór nad miejscami gromadzenia i składowania odpadów, sprawowany przez posiadacza odpadów i organy nadzoru.

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o odpadach.

8. Pytania i odpowiedzi.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl