Image layer

Image layer

Image layer

Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data szkolenia
25-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.06 wynosi 368 PLN
Po 11.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy w urzędach gmin zajmujących się udzielaniem dofinansowania dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi umowę w celu przygotowania zawodowego.

Cel i korzyści: Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy de minimis. Szczególny nacisk położony będzie na zmiany przepisów UE w tym zakresie.

Prowadzący: od kilkunastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w starostwie powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Pracodawca a pracownik młodociany.

2. Cel zatrudniania młodocianych.

3. Warunki, jakie muszą spełnić pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia.

4. Umowa w celu przygotowania zawodowego.

5. Wymogi formalne wniosku o dofinansowanie

6. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia, w tym zasady ustalania wysokości dofinansowania.

7. Dofinansowanie jako pomoc de minimis.

8. Stosowanie przepisów Kpa w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.

9. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa SKO oraz sądów administracyjnych.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl