Image layer

Image layer

Image layer

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – praktyczne warsztaty

Data szkolenia
19-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.06 wynosi 368 PLN
Po 05.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe realizowanie czynności związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – cele mieszkaniowe.

Cel i korzyści: Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z udzielaniem pomocy de minimis w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Prowadzący: prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast/ gmin, starostw powiatowych, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, jednostek systemu pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania: 9.00 – 14.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Ustalenie dokumentacji dla przypisu należności z tytułu przekształcenia:

2. Podmioty objęte zakresem pomocy de minimis – beneficjent pomocy publicznej

3. Działalność gospodarcza – zakres pojęcia – przykłady;

4. Beneficjent pomocy publicznej a sposób wykorzystania nieruchomości – związek z prowadzoną działalnością gospodarczą;

5. Korzyść ekonomiczna uzyskana przez beneficjenta – przykłady;

6. Dzień udzielenia pomocy a opóźnione przekształcenie;

7. Zaświadczenia oraz oświadczenia w związku z pomoc de minimis;

8. Dopłaty przy przekroczeniu limitu pomocy de minimis – przykłady;

9. Zmiana właściciela a zmiana użytkownika wieczystego - przykłady;

10. Lokale mieszkalne a pomoc de minimis;

11. Zaprzestanie działalności po przekształceniu;

12. Zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej;

13. Ulgi i bonifikata a pomoc de minimis;

14. Dostęp do informacji publicznej a brak weryfikacji pomocy de minimis – przykłady

15. Pytania i odpowiedzi.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl