Image layer

Image layer

Image layer

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE („TRZYNASTKI”) W JEDNOSTKACH SFERY BUDŻETOWEJ.WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZE STOSUNKU PRACY. ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Data szkolenia
17-01-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.01 wynosi 314 PLN
Po 10.01 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Sekretarze, pracownicy działów kadr i płac, główni księgowi, pracownicy działów finansowych,  kierownicy i pracownicy samorządowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych.

Korzyści: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w oparciu m.in. o studium przypadków.  Korzyści płynące ze szkolenia:

- uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków ( rozwiązywanie kazusów),

- zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP),

- wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych,

- uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zastosowania systemu wynagradzania w instytucji,

- możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

UWAGA! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl