Image layer

Image layer

Image layer

PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE VAT DOTYCZĄCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWARTE W USTAWIE VAT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Data szkolenia
17-01-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.01 wynosi 323 PLN
Po 10.01 cena szkolenia wynosi 359 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

Korzyści: Split payment (podzielona płatność) to szczególne rozwiązanie wprowadzane do podatku VAT, które polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT. W przypadku rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4, otwartego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, bank jest obowiązany do otwarcia dla posiadacza tego rachunku do dnia 31 marca 2018 r. rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, i prowadzenia od dnia 1 kwietnia 2018 r. rachunku VAT. Na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego bank otwiera i prowadzi jeden rachunek VAT dla więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego dla tego samego posiadacza. !!! Otwarcie rachunku VAT:

1) nie wymaga zawarcia odrębnej umowy w tym zakresie;!!!

2) nie może wiązać się z dodatkowymi prowizjami i opłatami dla banku.!!!

Celem szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian ustawy VAT oraz nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości. Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem.

UWAGA! ISTNIEJE MOŻLIWOŚC WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl