Image layer

Image layer

Image layer

NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ EFEKTYWNE PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data szkolenia
17-01-2018
Miejsce szkolenia
Toruń
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.01 wynosi 305 PLN
Po 10.01 cena szkolenia wynosi 339 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do  pracowników odpowiedzialnych za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracowników zaangażowanych w udzielanie zamówień, kierowników koordynujących procesy udzielania zamówień.

Korzyści: Celem szkolenia jest :

- Przedstawienie praktycznych aspektów i wskazówek dotyczących planowania zamówienia publicznych oraz przygotowania się do opracowania i sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa.

- Omówienie wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań, jak również metod skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi poprzez plan zamówień.

Moduł poświęcony sprawozdawczości przeprowadzony zostanie jako warsztat polegający na symulacyjnym przećwiczeniu poszczególnych czynności związanych z wprowadzeniem danych dot. udzielonych zamówień.

UWAGA! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl