Image layer

Image layer

Image layer

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE – PRZESŁANKI I POSTĘPOWANIE

Data szkolenia
20-04-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.04 wynosi 314 PLN
Po 13.04 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników  Miejskich  i  Gminnych Ośrodków    Pomocy Społecznej, Powiatowych  Centrów  Pomocy  Rodzinie, komisji   rozwiązywania   problemów Alkoholowych.

Szkolenie poruszy następujące zagadnienia:

- kto i kiedy może złożyć wniosek,

- jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek, w szczególności w świetle orzeczeń sądów powszechnych,

- najczęstsze błędy, powodujące oddalenie wniosku,

- przesłanki składania wniosków – o czym najczęściej zapominają składający wniosek, a co jest przedmiotem badania przez I i II instancję

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl