Image layer

Image layer

Image layer

KONTROLA WOJEWODY W URZĘDZIE GMINY/MIASTA W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYDATNE WSKAZÓWKI, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI

Data szkolenia
20-04-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.04 wynosi 314 PLN
Po 13.04 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Korzyści: Uczestnik dzięki szkoleniu:

- uzyska maksymalnie praktyczną wiedzę w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zachowaniem zasady: zero zbędnej teorii - zero nudy,

- pozna najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia,

- rozwinie umiejętności praktyczne poprzez wykonanie ciekawych i skutecznych ćwiczeń, w szczególności prawidłowego redagowania pism procesowych w toku postępowania administracyjnego, a także umiejętności przydatne w trakcie ewentualnego postępowania kontrolnego wojewody,

- pozna mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań (dobre praktyki),

- wymieni się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia i nawiążesz kontakty z osobami zajmującymi się tymi samymi zadaniami

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl