Image layer

Image layer

Image layer

Jak prawidłowo zarządzać funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na szczeblu samorządu oraz placówki oświatowej?

Data szkolenia
16-10-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.10 wynosi 350 PLN
Po 02.10 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki oświatowe.

Korzyści: Praktyczne zastosowanie przepisów do tworzenia procedur w zakresie zarządzania funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia celowości wydatków funduszu w świetle obowiązujących norm prawnych. Opracowanie dokumentacji związanej z zarządzaniem funduszem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz szkołę lub inną placówkę oświatową.

Prowadzący: Od szesnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w starostwie powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje
w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Normy prawne kształtujące fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem zmiany przepisów od roku 2019.

2. Zasady naliczania funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem kosztów doradztwa metodycznego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w planach finansowych szkół i placówek oświatowych.

3. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zarządzania funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

4. Normy prawne regulujące wydatkowanie funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego.

5. Planowanie gospodarowania funduszem przez szkoły i placówki oświatowe – co można sfinansować ze środków funduszu.

6. Wewnątrzszkolne procedury gospodarowania funduszem.

7. Najczęstsze uchybienia w zarządzaniu funduszem w świetle rozstrzygnięć Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl