Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2017-03-27

PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO NOWELIZACJI PZP – PRAKTYCZNY WARSZTAT ZAMAWIAJĄCEGO

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 296/329 zł
2017-03-27

FAKTURY – ZAKUP ORAZ SPRZEDAŻ – PUŁAPKI W ROZLICZANIU W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 314/349 zł
2017-03-27

FUNDUSZ SOŁECKI W PRAKTYCE

Miejsce szkolenia: Toruń
Cena szkolenia: 305/339 zł
2017-03-28

BILANS JEDNOSTKOWY ORAZ SKONSOLIDOWANY PO CENTRALIZACJI VAT 2017 – ZASADY SPORZĄDZANIA ORAZ PREZENTACJA DANYCH WRAZ Z KOREKTAMI I WYŁĄCZENIAMI

Miejsce szkolenia: Toruń
Cena szkolenia: 314/349 zł
2017-03-28

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. OMÓWIENIE ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2017 R.

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 305/339 zł

Aktualności

KUJAWSKO- POMORSKIE FORUM SKARBNIKÓW 14.03.2017 R.


Z przyjemnością informujemy, że 14.03.2017 r. w Toruniu zebrało się Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników, by obradować na pierwszym w 2017 roku posiedzeniu.


II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z regionalnymi Forami Sekretarzy z całej Polski. Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 29 - 30 maja 2017 r. w Hotelu Park Inn by Radisson. Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia swojej działalności.


PROJEKT DZIECKO POD OPIEKĄ - CZAS NA PRACĘ


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy informuje, że ruszył nabór uczestników projektu „Dziecko pod opieką – czas na pracę”, skierowanego do osób przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych lub pozostających bez pracy (zarówno biernych zawodowo jak i bezrobotnych). Dnia 20 marca 2017 r. zapraszamy wszystkich Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące form wsparcia rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 3 ze środków UE.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl