Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2016-07-01

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ŚWIETLE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 349/349 zł
2016-07-05

SYSTEM KANCELARYJNY W PRAKTYCE – ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM A TRADYCYJNY OBIEG DOKUMENTÓW

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 329/329 zł
2016-07-05

NADZÓR I KONTROLA STAROSTY NAD STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 349/349 zł
2016-07-06

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI – NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z CZERWCA 2016 R. OMÓWIENIE INNYCH ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2016 R.

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 349/349 zł
2016-07-07

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTY WYKONAWCZE W 2016 R.

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 329/329 zł

Aktualności

Akademia Przywództwa - II edycja


Zapraszamy do udziału w projekcie rozwijania kompetencji liderskich „Akademia Przywództwa”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działań samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji.


Relacja z Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy


Krajowy Kongres Forów Sekretarzy, który miał miejsce w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 r. zgromadził gości z całej Polski oraz 11 innych krajów. Wydarzenie zorganizowane przez FRDL i regionalne Fora Sekretarzy Samorządów Terytorialnych z całej Polski. Partnerem wydarzenia było Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego działające przy Radzie Europy.


Konkurs grantowy FRDL


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zachęca gminy do aplikowania o granty na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl