Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2016-05-31

Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady oraz błędy projektowe i budowlane

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 319/349 zł
2016-06-01

REGULACJE STANU PRAWNEGO DRÓG W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 319/349 zł
2016-06-01

OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU: PROBLEMATYKA ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH, POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI ZWIERZĄT, ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 309/339 zł
2016-06-02

ARCHIWUM ZAKŁADOWE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO - SZKOLENIE KANCELARYJNO-ARCHIWALNE

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 309/339 zł
2016-06-03

KONTROLA FINANSOWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 309/339 zł

Aktualności

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 18-19.05.2016 r.


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z ostatniego spotkania Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników.


Nabór do Nagrody im. Jerzego Regulskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają nabór kandydatów do nowej, ustanowionej w 2016 r. nagrody imienia Jerzego Regulskiego. Nagroda będzie przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.


Zmiany organizacyjne w Kujawsko-Pomorskim Biurze FRDL


Informujemy, że w celu wzmocnienia potencjału merytorycznego działań FRDL w województwie kujawsko-pomorskim, Zarząd Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej postanowił powołać Panią Elżbietę Singer na stanowisko Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl