Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2018-08-21

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE WG NOWEGO PRAWA WODNEGO – RODZAJE OPŁAT, SPOSÓB ICH KALKULOWANIA, PROCEDURA WYMIERZENIA OPŁATY, WŁAŚCIWE ORGANY WÓD POLSKICH, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 323/359 zł
2018-08-22

KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 (KWALIFIKOWALNOŚĆ, LUKA FINANSOWA, POMOC PUBLICZNA, TRWAŁOŚĆ I ZMIANY W PROJEKTACH UNIJNYCH) NOWOŚCI 2018

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 360/390 zł
2018-08-23

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 R. W KONTEKŚCIE ZMIAN ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PROJEKTOWANEJ USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 314/349 zł
2018-08-23

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH 2014-2020 - NOWOŚCI 2018

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 360/390 zł
2018-08-24

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 R. W KONTEKŚCIE ZMIAN ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PROJEKTOWANEJ USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ

Miejsce szkolenia: Toruń - szczegółowe miejsce zostanie podane przed szkoleniem
Cena szkolenia: 314/349 zł

Aktualności

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM


                    

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, którzy odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie - zachęcamy do zgłaszania kandydatów!


Inicjatywa Nasza Niepodległa


Nasza Niepodległa to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać jak wiele dzieje się z Polsce z okazji Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl