Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2018-06-26

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JEJ WPŁYW NA SYSTEM OCHRONY DANYCH W POLSCE. NOWE ZADANIA ADMINISTRATORÓW DANYCH

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 314/349 zł
2018-06-27

ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW. KARY ZA USUNIĘCIE I ZNISZCZENIE DRZEW I KRZEWÓW

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 323/359 zł
2018-06-28

SOCIAL MEDIA I CONTENT MARKETING. FACEBOOK I INSTAGRAM JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIA W PROMOCJI I KOMUNIKACJI.

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 314/349 zł
2018-06-29

PROCES INWESTYCYJNY BUDOWLANY W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE - PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓ

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 332/369 zł
2018-07-02

OPŁATA PLANISTYCZNA ORAZ SKUTKI FINANSOWE DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. OPŁATA INFRASTRUKTURALNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA GMIN – NOWE ROZOWIĄZANIA N

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 314/349 zł

Aktualności

Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, którzy odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie - zachęcamy do zgłaszania kandydatów!


Inicjatywa Nasza Niepodległa


Nasza Niepodległa to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać jak wiele dzieje się z Polsce z okazji Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej.


NABÓR DO III EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl