Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2016-07-29

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 349/349 zł
2016-08-01

NOWE OBOWIĄZKI DLA JST W ZAKRESIE PODATKU VAT PO WPROWADZENIU JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 349/ zł
2016-08-02

NOWE OBOWIĄZKI DLA JST W ZAKRESIE PODATKU VAT PO WPROWADZENIU JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

Miejsce szkolenia: Toruń
Cena szkolenia: 349/ zł
2016-08-08

ARCHIWIZACJA AKT OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY ARCHIWALNEJ I JEJ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 329/ zł
2016-08-09

KONTROLA PODATKOWA PO ZMIANACH W 2016 ROKU

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 359/ zł

Aktualności

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 11.07.2016 r.


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z ostatniego spotkania Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników, które odbyło się 11 lipca 2016 r.


Porozumienie o współpracy z Konwentem Wójtów Gmin Wiejskich


27 czerwca br. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL zawarło porozumienie o współpracy z Konwentem Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Akademia Przywództwa - Zmiana terminów !


Zapraszamy do udziału w projekcie rozwijania kompetencji liderskich „Akademia Przywództwa”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działań samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl