Image layer

Image layer

Image layer

AKTYWNOŚĆ - SZANSA NA ZATRUDNIENIE

http://www.mojregion.eu/files/obrazki/logotypy/poziom_kolor.jpg

 

Projekt "Aktywność – szansa na zatrudnienie"

Projekt ukierunkowany jest dla osób biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością i o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących w powyżej wskazanej grupie.

Planowana liczba uczestników – 45 osób.

W ramach projektu oferujemy:

- stworzenie indywidualnego planu działania;

- grupowe warsztaty psychologiczno-doradcze;

- szkolenia/kursy objęte stypendium szkoleniowym;

- czteromiesięczne staże zawodowe;

- pośrednictwo pracy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin 

- Formularz zgłoszeniowy

- Umowa uczestnictwa w projekcie

- Deklaracja uczestnictwa

- Oświadczenie uczestnika projektu
 

- Harmonogram - warsztaty

- Harmonogram - staże zawodowe

- Harmonogram - szkolenia
 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub kontakt z biurem projektu:

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz

tel. 52/321-18-90

tel. 603 822 778

 

Informacje o projekcie:

Projekt "Aktywność – szansa na zatrudnienie” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 8.2.1. Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 606 900,95 zł

Dofinansowanie: 576 555,90 zł

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl